OAKES ESTATES Homes For Sale

2291 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
$1,975,000 Residential
2291 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 3,000 sqft
 • 5Beds
 • 4Baths
 • 2 Garages
1520 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
$2,499,900 Residential
1520 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 2,933 sqft
 • 5Beds
 • 4Baths
 • 3 Garages
1125 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
$4,895,000 Residential
1125 Oakes BLVD, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 4,000 sqft
 • 5Beds
 • 5Baths
 • 10 Garages
5805 Bur Oaks LN, NAPLES FL 34119
$1,675,000 Residential
5805 Bur Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 2,840 sqft
 • 5Beds
 • 4Baths
 • 0 Garages
5961 Standing Oaks LN, NAPLES FL 34119
$2,099,000 Residential
5961 Standing Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 2,546 sqft
 • 4Beds
 • 2Baths
 • 2 Garages
5791 Shady Oaks LN, NAPLES FL 34119
$4,299,000 Residential
5791 Shady Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 5,861 sqft
 • 5Beds
 • 6Baths
 • 4 Garages
5991 Golden Oaks LN, NAPLES FL 34119
$1,649,000 Residential
5991 Golden Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 2,554 sqft
 • 4Beds
 • 2Baths
 • 2 Garages
6345 Spanish Oaks LN, NAPLES FL 34119
$4,450,000 Residential
6345 Spanish Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 3,130 sqft
 • 4Beds
 • 4Baths
 • 3 Garages
5920 English Oaks LN, NAPLES FL 34119
$1,939,999 Residential
5920 English Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 4,002 sqft
 • 4Beds
 • 4Baths
 • 3 Garages
6170 Bur Oaks LN, NAPLES FL 34119
$6,850,000 Residential
6170 Bur Oaks LN, NAPLES FL 34119
All real estate in OAKES ESTATES
NAPLES,FL
 • 5,132 sqft
 • 5Beds
 • 6Baths
 • 3 Garages